Múlasýsla

Varð Mið-Múlasýsla 1801, Suður-Múlasýsla 1801, Norður-Múlasýsla 1801.

Sóknir sýslu

Ássókn (Ás í Fellum)
Bakkagerðissókn (Bakkagerði í Borgarfirði eystra)
Berufjarðarsókn (Berufjörður)
Berunessókn (Berunes á Berufjarðarströnd)
Borgarfjarðarsókn (Borgarfjörður eystra)
Brekkusókn (Brekka í Mjóafirði)
Brúarsókn (Brú á Jökuldal)
Búðareyrarsókn (Búðareyri í Reyðarfirði)
Búðasókn (Búðir í Fáskrúðsfirði)
Desjarmýrarsókn (Desjarmýri)
Djúpavogssókn (Djúpivogur)
Dvergasteinssókn (Dvergasteinn við Seyðisfjörð)
Egilsstaðasókn (Egilsstaðir á Völlum)
Eiðasókn (Eiðar í Eiðaþinghá)
Eiríksstaðasókn (Eiríksstaðir á Jökuldal)
Eskifjarðarsókn (Eskifjörður)
Eydalasókn (Eydalir í Breiðdal)
Fáskrúðsfjarðarsókn (Fáskrúðsfjörður)
Fjarðarsókn (Fjörður í Mjóafirði)
Hallormsstaðarsókn (Hallormsstaður í Skógum)
Hálssókn (Háls í Hamarsfirði)
Hjaltastaðarsókn (Hjaltastaður í Útmannasveit)
Hofssókn (Hof í Álftafirði)
Hofssókn (Hof í Vopnafirði)
Hofteigssókn (Hofteigur á Jökuldal)
Hólmasókn (Hólmar í Reyðarfirði)
Húsavíkursókn (Húsavík eystra)
Kirkjubólssókn (Kirkjuból í Stöðvarfirði)
Kirkjubæjarsókn (Kirkjubær í Hróarstungu)
Klyppsstaðarsókn (Klyppsstaður í Loðmundarfirði)
Kolfreyjustaðarsókn (Kolfreyjustaður í Fáskrúðsfirði)
Möðrudalssókn (Möðrudalur á Efrafjalli)
Nessókn (Nes í Norðfirði)
Njarðvíkursókn (Njarðvík eystra)
Norðfjarðarsókn (Norðfjörður)
Refsstaðarsókn (Refsstaður í Vopnafirði)
Reyðarfjarðarsókn (Reyðarfjörður)
Sauðanessókn (Sauðanes á Langanesi)
Seyðisfjarðarsókn (Seyðisfjörður)
Skeggjastaðasókn (Skeggjastaðir á Langanesströnd)
Skorrastaðarsókn (Skorrastaður í Norðfirði)
Skriðuklausturssókn (Skriðuklaustur í Fljótsdal)
Sleðbrjótssókn (Sleðbrjótur í Jökulsárhlíð)
Stöðvarsókn (Stöð í Stöðvarfirði)
Stöðvarfjarðarsókn (Stöðvarfjörður)
Vallanessókn (Vallanes á Völlum)
Valþjófsstaðarsókn (Valþjófsstaður í Fljótsdal)
Vestdalseyrarsókn (Vestdalseyri)
Vopnafjarðarsókn (Vopnafjörður)
Þingmúlasókn (Þingmúli í Skriðdal)
Þvottársókn (Þvottá í Álftafirði)